M4 Classic Set

● 4x Avo Maki
● 4x Kappa Maki
● 4x Oshinko Maki
● 4x Kanpyo Maki

7,60